ضمن عرض تسلیت از طرف انجمن  PICRA – Professional Iranian Canadian Real Estate Association  به بازماندگان کشته شدگان در واقعه زلزله در بخش هایی از ایران عزیز و کشور همسایه عراق، با احترام از شما و عزیزانتان دعوت میکنیم کمک های خود را جهت حمایت از بازماندگان زلزله توسط خیره پردیس به دست هموطنان دردمند برسانید.

همچنین، کنگره ایرانیان کانادا از جامعه ایرانی کانادایی بزرگ شهر تورنتو دعوت میکند که روز دوشنبه ۲۰ ماه نوامبر برای کمک مالی به زلزله زدگان در ایران و همدردی با آسیب دیدگان در سالن اجتماعات شهرداری نورت یورک از ساعت ۷-۹ شب به ما بپیوندید. (اطلاعات بیشتر)

شما عزیزان میتوانید کمکهای نقدی خود را به حساب معتبر انجمن خیریه پردیس واریز و یا ایمیل ترانسفر کنید

 

E-Transfer: paradisecharity@gmail.com
ScotiaBank (Transit# 45922 Account# 0072311)
RBC Bank (Transit# 00888 Account# 1017086)