به راحتي ميتوان اذعان داشت سال ٢٠٢٠ سالي بسيار غير معمول براي بازار كاندو در بزرگترين شهر كانادا يعني تورنتو بوده است. اين در حاليست كه در سال گذشته ميزان فروش كاندو ٣٠% كاهش داشته ولي در ميزان ساخت و ساز آن تغييري حاصل نشده.

به گفته مدير شركت تحقيق بازار Urbanation در سال ٢٠٢٠ تعداد كاندو هاي ساخته شده با ٥٠٪؜ افزايش نسبت به سال گذشته به ميزان ١٧٥٩٦ واحد رسيده .
با اين وجود عليرغم افزايش واحد هاي تكميل شده همچنان كاندوهاي در حال ساخت در GTA تقريبا به بالاترين ركورد خود يعني ٧٨١٥٦ واحد باقي مي ماند.
با نگاهي به آينده پيش بيني ميشود تقريبا ٢٢٥٠٠ كاندوي جديد تا پايان سال ٢٠٢١ تكميل و آماده استفاده ويا وارد بازار فروش و اجاره خواهند شد. كه از اين ميزان بيش از ٧٠% آن در داخل شهر تورنتو است.

گفته ميشود دليل افزايش ٢٠% فروش كاندو در فصل پاياني سال ٢٠٢٠ نسبت به سال ٢٠١٩ ورود كاندوهاي اجاره ايي توسط مالكان آنها به بازار فروش بوده است . بر اساس آخرين گزارش TREB اين در حاليست كه افت در خواست اجاره طي سال گذشته باعث كاهش متوسط قيمت كاندو در GTA بميزان ٢/٤% نسبت به سال گذشته شده كه ناشئ از فروش واحدهاي اجاره ايي توسط مالكان آنها بوده است.

طبق آخرين آمار متوسط قيمت فروش كاندو آپارتمانها ٦٤٤٠٠٠ دلار بوده. لازم بذكر است Median price كاندو آپارتمانهاي داون تاون در ماه دسامبر نسبت به ماه مشابه سال گذشته ٦٠٠٠٠$ كاهش نشان ميدهد. به گفته انجمن مشاوران املاك تورنتو TREB اين كاهش غالبا مربوط به واحدهاي كوچكتر بوده است.
همچنين قيمت متوسط اجاره كاندو يك خوابه با ١٦/٥% و قيمت متوسط احاره كاندو دو خوابه با ١٤/٥% كاهش نسبت به سال گذشته نشان ميدهد . ولي پيش بيني ميشود درخواست اجاره با قيمت هاي جديد رو به افزايش خواهد بود. چنانچه در ماه ژانويه نسبت به ماه مشابه سال گذشته تعداد معاملات اجاره تقريبا ٢ برابر شده است.
به نظر ميرسد كه در سال ٢٠٢١ فرصت هاي بسيار خوبي براي اجاره روبروي مستاجران و تازه واردين به كانادا خواهد بود .
اخبار اعلام شده از سوي وزارت مهاجرت كانادا و وزير مهاجرت Marco Mendocino حاكي از آن است كه تا پايان سال ٢٠٢٣ تعداد مهاجرين به كانادا به يك ميليون و دويست هزار نفر خواهد رسيد تقريبا هر ساله ٤٠٠٠٠٠ نفر و اين بدان معناست كه بازار املاك در سالهاي روبرو همچنان پايدار و رو به رشد خواهد ماند.

تنظيم و گردآورنده
كميته تحريريه انجمن PICRA
Sources
(TRREB) Toronto Regional Real Estate Board
Ministry of immigration
Research Firm Urbanation