بانك مركزي كانادا در روز چهارشنبه ١٣ جولاي نرخ بهره را يك ١٪؜ ديگر افزايش داد. اين افزايش نرخ يكي از بيشترين تغييرات نرخ بهره از سال ١٩٩٨ تا كنون بوده كه بيشتر از انتظار اقتصاددانان و سرمايه گذاران ميباشد. شواري مديريت بانك مركزي كانادا به افزايش نرخ بهره از ١/٥٪؜ به ٢/٥٪؜ راي داد و اين چهارمين افزايش نرخ بهره ها از ماه مارچ به اين طرف بوده است.
بانك مركزي كانادا معتقد أست اقتصاد كانادا مازاد تقاضا داشته و تورم بشدت در حال گسترش أست به همين دليل شوراي مديريت بانك مركزي مسير را براي افزايش نرخ بهره باز كرده و بانك مركزي اعلام كرده كه براي سرد كردن وضعيت زياد از حد گرم اقتصاد كانادا و كاهش سرعت رشد تورم بايد به افزايش نرخ بهره ها ادامه داد.ريس بانك مركزي كانادا متذكر شد كه ما از مشكلاتي كه كانادايي ها بدليل نرخ هاي بهره بالاتر با ان مواجه هستند مطلع هستيم ولي معتقديم فشار نرخهاي بهره بالاتر در كوتاه مدت باعث كاهش تورم در بلند مدت خواهد شد.بانك مركزي انتظار دارد كه نرخ تورم بطور متوسط در سال ٢٠٢٢ به ٧/٢٪؜ و در سال ٢٠٢٣ به ٤/٦٪؜ برسد.كه به ميزان قابل توجهي بالاتر از پيش بيني ماه آپريل است و انتظار نميرود تورم تا پايان سال ٢٠٢٤ به هدف ٢٪؜ خود بازگردد.
در همين حال انتظار ميرود رشد اقتصاد كانادا در نيمه دوم سال جاري و سال آينده بشدت كاهش يابد زيرا تركيبي از تورم بالا و شرايط مالي سخت تر ، مخارج خانوارها و سرمايه گذاراي هاي تجاري را از بين خواهد برد.
افزايش سريع نرخ بهره نيز به هدف رسيدن به نرخ تورم پايين تر است و يكي از بزرگترين نگراني هاي بانك مركزي جلوگيري از دست دادن اعتماد مردم نسبت به سياستهاي بانك به هدف رسيدن به تورم پايين أست.
نرخهاي بهره بالاتر در حال حاضر بر بخش كليدي اقتصاد به ويژه در بازار مسكن تاثير بسزايي ميگذارد. در منطقه تورنتو كه بزرگترين بازار املاك و مستغلات كشور ميباشد ميزان فروش املاك در ماه جون نسبت به ماه مارچ ٤١٪؜ كاهش نشان ميدهد و قيمت مسكن در تورنتو از اوج خود در ماه مارچ امسال تا جون امسال تقريبا ١٠٪؜ كاهش يافته أست.
ركود سريع بازار مسكن حس آرامشي را به خريداراني كه ديگر نيازي به ترس از مكيده شدن پول انها در بازارهاي مزايده مسكن ندارند ميدهد. اين كاهش قيمت خريداراني كه درماه هاي گذشته پيشنهادات عجيب و غريبي را در اوائل بهار امسال براي خريد خانه مورد علاقه خود ارائه داده بودند را متعجب ساخته أست. تقاضا در شهرهاي سراسر كشور به سرعت در حال كاهش أست و بازار مسكن را از وضعيت بازار فروشندگان ( SELLER MARKET ) به بازار متعادل ( BALANCE MARKET ) مبدل ميكند.
همچنين در ماه جون تعداد خانه هاي موجود در بازار براي فروش افزايش يافته در حاليكه تقاضا كاهش چشمگيري داشته أست و اين باعث شده تا شاخص SNLR ( نسبت تعداد فروش به خانه هاي موجود در بازار ) بشدت كاهش يابد و اين موجب افزايش زمان انتظار براي فروش (DOM) شده است.
توصيه به فروشندگاني كه اكنون به بازار مي آيند و بايد ملك خود را هر چه سريعتر بفروش برسانند اين است كه صبور بوده و با هر پيشنهاد منطقي كه براي فروش خانه خود دريافت ميكنند بطور جدي مذاكره كنند چرا كه خيلي ها بر اين عقيده هستند كه اولين پيشنهاد براي خريد خانه در اينگونه وقتها بهترين پيشنهاد است.
اين روزها خريداران اغلب پيشنهادات خريد خود را مشروط به دريافت تاييديه وام و گرفتن گزارش بازرسي خانه ميكنند، كه اقدام بسيار بجاي ميباشد.
هم اكنون خريداراني كه به تاريخ ثبت سند خود ( CLOSING DATE ) نزديك ميشوند و شاهد كاهش قابل توجه قيمتها از زمان خريد خود هستند ،ممكن أست وسوسه شده و از مبلغ پيش پرداخت خود گذشته و بفكر كنسل كردن قرار داد خريد خانه خود بيافتند.
در اين شرايط فروشندگان احتمالا خانه خود را دوباره به بازار آورده و در نهايت با قيمتي كمتر بفروش خواهند رساند و احتمالا بابت اختلاف قيمت فروش عليه خريدار اصلي اقدام قانوني خواهند كرد.
اگر ارزش ملك از تاريخ خريد ان كاهش جدي يافته باشد و خريدار به وام مسكن نياز داشته باشد ميتواند مانع ديگر بر سر راه CLOSING ايجاد كند. چنانچه ارزيابي قيمت خانه پايينتر از قيمت خريد باشد خريدار بايد شكاف موجود را با نقدينگي خود پر نمايد.
در حال حاضر ترس از حضور در بازار مزايده ايي مسكن جاي خود را به ترس از خريد در بازار در حال سقوط داده و همچنان عليرغم پايين آمدن قيمتها اضطراب و نگراني هاي خريداران كاهش نيافته أست.
منابع
  • The Globe and mail
  • Bank of Canad
  • Royal Bank Canada
گردآوري ، ترجمه و تدوين
انجمن مشاوران حرفه ايي املاك ايراني كانادايي PICRA
كميته تحريريه