خريدارن مسكن همچنان در بازار املاك بدنبال يافتن خانه رويايي خود ويا هر خانه ايي كه بتوانند بخرند ميباشند. تلاش براي خريد تعداد محدودي خانه موجود در ماركت و ترس از دست دادن خانه مورد علاقه و احساسي شدن شديد خريداران ، همه و همه وضعت بازار را بطور فزاينده ايي داغ ميكند.

تعداد فروش خانه در اكثر شهرهاي بزرگ كانادا با رشد ٥٠٪؜ درصدي نسبت به سال گذشته همچنان رو به صعود أست( اين رشد شامل شهرهاي ونكوور ٧٣٪؜ ، كلگري ٥٤٪؜، و تورنتو ٥٤٪؜ بوده تنها در شهر مونترال با كاهش ٣٪؜ روبرو بوده ). در ماه گذشته خريداران شهرهاي بزرگ ، بازار خريد كاندوها را هم بشدت گرم كرده اند، چرا كه خريد و يافتن كاندوها بمراتب ساده تر از خريد خانه هاي FREE HOLD بوده اند. با توجه به وضعيت فزاينده قيمتها سرمايه گذاران و خريداران كاندوها پيش بيني ميكنند بزودي وضعيت اجاره كاندوها به شرايط گذشته باز خواهد گشت.

تعداد خريد كاندو با توجه به افزايش عرضه ٦٤٪؜ درصدي بسيار قابل توجه بوده و نشان ميدهد كه علاقه مندان خريد كاندو بشدت و با سرعت در حال برگشت به بازار هستند. گرچه قيمت كاندوها در اين مرحله عمدتأ ثابت بوده ( فقط ١/٤٪؜ در سال) اما در صورت تداوم روند فعلي ميتوان انتظار رشد غريب الوقوع آنها را داشت.
پر واضح هست كه شرايط نامناسب عرضه و تقاضا عامل بسيار مهمي در روند افزايش قيمتها بحساب مي آيد. در حال حاضر افزايش بيش از ٢٠٪؜ در خصوص خانه هاي SINGLE FAMILY در شهرهاي بزرگ مانند اوتاوا و تورنتو و شهرهاي كوچك جنوب اونتاريو رخ داده و و همچنان به رشد خود ادامه ميدهد. برخي معتقدند بخش مهمي از افزايش قيمت در بازار ناشي از ترس از دست دادن خريد خانه و احساسي شدن خريداران بوده تا مباني اصلي بازار املاك.

صعود بي حساب قيمتها فعاليت هاي سوداگرانه فرصت طلب ها را افزايش ميدهد و هيزم بيشتري را به درون آتش اين بازار وارد ميكند. در ماه فوريه شاهد افزايش چشمگير فروشندگان خانه هاي SINGLE FAMILY در تورنتو بوده ايم ( افزايش بميزان ٣٤٪؜). شاخص رشد قيمت خانه هاي SINGLE FAMILY افزايش ١٢٧٠٠٠ دلار ي ويا بعبارتي رشد ١٢٪؜ درصدي را نشان مي دهد ،اين در حاليست كه اين ميزان رشد، معادل رشد در تمامي پنج ماه گذشته بوده است. تورنتو بدنبال اين افزايش قيمت افزايش ٤٤٪؜ درصدي تعداد فروش خود را هم در ماه فوريه پشت سر گذاشت. چنانچه شرايط عرضه و تقاضا براي خانه هاي SINGLE FAMILY به همين منوال ادامه پيدا كند ، ميتوان كم و بيش منتظر افزايش قيمتها تا چند ماه آينده بود.

ترجمه و تدوين
کميته تحريريه پیکرا

Resources:
Bank of Canada
RBC Report