هر ساله در گزارش FSR هشدارهايي مانند بدهي بالاي خانوارهاي كانادايي ها ، افزايش قيمت خانه ها و خيلي چيزهاي ديگر داده ميشود، و اين موضوع جديدي نيست ولي موضوع پاندميك كرونا بشدت شاخصهاي مربوطه را تحت تاثير قرارداده أست.

در طول دوران پاندميك ترازنامه خانوارها ( ميزان دارايي ، مقدار بدهي ها و درآمد خانواده ) با تعديل هزينه ها و درامدها تغيير چشمگيري داشته أست . بطور متوسط نقدينگي خانوارها در نتيجه افزايش دارايي ها از جمله املاك و مستغلات و پس انداز ، افزايش يافته أست . اين بهبود با توجه به تاثيرات مخرب و طولاني كه پاندميك ميتوانست داشته باشد بسيار قابل توجه أست. اما براي ارزيابي بخشهاي آسيب پذير مردم بايد با جزيئات بيشتري به تاثير اين تغييرات در بين جامعه و مردم پرداخت. آنچه كه بانك مركزي كانادا مشاهده ميكنند اين أست كه عليرغم وجود وضعيت مالي متوسط مردم ، خانوارهاي بيشتري براي خريد خانه در طول مدت پاندميك اقدام به خريد كرده اند و متاسفانه اكثر اين خانوارها در معرض نرخ بهره وام مسكن بالا و كاهش احتمالي قيمت مسكن هاي خريداري شده خواهند بود.
طبق آمار دو سوم ٢/٣ كانادايي ها صاحب خانه هستند و كمتر از نيمي از انها مالك ١٠٠٪؜ خانه خود ميباشند و بقيه، وام بر روي مسكن خود دارند. از اين تعداد ٧٠٪؜ داراي وام مسكن با نرخ ثابت هستند كه نتيجتا در گير تغييرات جديد نرخ بهره نخواهند شد. ٣٠٪؜ ديگر از خانواده هاي كانادايي وام مسكن با نرخ شناور دارند. در دوران پاندميك تعداد فزاينده ايي از كانادايي ها وام مسكن با نسبت بالاي LTV ( loan to value ) و مدت استهلاك بيش از ٢٥ سال دريافت كرده اند. شاخص ها به ما نشان ميدهند كه خانوارهايي با بدهي بالاتر تنها افزايش اندكي در ميزان دارايي هاي نقدي خود در مدت پاندميك
داشته اند. اين موضوع ما را متوجه آسيب پذيري در ارتباط با افزايش قيمت خانه ها ميكند.

تقاضاي شديد براي فضاي زندگي بزرگتر ، نرخ بهره هاي پايين ، عرضه ناكافي مسكن، افزايش فعاليتهاي اقتصادي سرمايه گذاران و انتظارات فزاينده قيمتها در آينده ، همگي باعث ايجاد بازاري داغ در طول مدت پاندميك شده اند. با بازگشت كانادايي ها به فعاليت عادي تر و افزايش نرخ بهره ها انتظار ميرود در آينده شاهد بازار مسكن معتدل تري باشيم. دادهاي اخير نشان ميدهد كاهش قابل توجهي در سطح فعاليت خريد و فروش مسكن رخ داده أست.

در شرايطي كه نرخ تورم بسيار بالاتر از نرخ هدف يعني ٢٪؜ أست و اقتصاد كانادا رشد چشمگيري داشته ، اولويت بانك مركزي كانادا اين أست كه تورم را به رقم ٢٪؜ بازگرداند و به همين دليل تصميم گرفته شده كه نرخ بهره افزايش يابد. اينها همه اظهارات نماينده دولت و بانك مركزي كانادا ميباشد. حال اگر سرعت اقتصاد بشدت كند شود و بيكاري بطور قابل توجهي افزايش يابد ، ميزان كانادايي هاي بدهكار بيشتر شده و با توجه به قيمت بالاي مسكن ميزان خريد و فروش خانه بشدت كاهش يافته و كانادا با ركود اقتصادي بدي روبروي خواهد شد.

كساني كه در خانوارهاي بسيار بدهكار باشند و شغل خود را از دست بدهند ، احتمالا براي ادامه پرداخت وام. و هزينه مسكن خود بايد بقيه هزينه هاي خود را بشدت كاهش دهند. علاوه بر اين ، كاهش زياد قيمت مسكن ، دارايي خانوارها را كم كرده و متعاقبا دسترسي انها را براي دريافت اعتبار بانكي كاهش داده و با مشكل روبرو خواهد كرد. اگر اين امر بر بسياري از خانوارها تاثير گذارد ميتواند پيامدهاي گسترده ايي بر اقتصاد و سيستم مالي كشور بگذارد. و اين چيزي نيست كه بانك مركزي كانادا انتظار آن را داشته باشد . هدف دولت و بانك مركزي يك فرود اقتصادي نرم و بازگشت تورم به هدف ٢٪؜ أست.

ترجمه و تدوين
انجمن حرفه ايي مشاوران املاك ايراني كانادايي PICRA
كميته تحريريه
منابع
بانك مركزي كانادا
 CBC News