با وجود بازار بسيار داغ براي فروشندگان املاك و درخواست قيمت هاي غير واقعي و پايين تر از ارزش واقعي املاك و كشاندن خريداران به بازار مزايده ، همه و همه باعث تشديد نا اميدي و خستگي غير قابل وصفي را از سوي خريداران و مشاوران املاك را شاهد هستيم .

مشاوران املاك ادعا ميكنند كه انها بدرخواست فروشندگان خود استراتژي مزايده را دنبال ميكنند . ولي برخي معتقد هستند كه عدم شفافيت در معاملات املاك در واقع به افزايش قيمت آنها كمك زيادي كرده ، كه اين امر باعث شده متوسط ارزش كاندوها به رقم ٨٠٠٠٠٠$ و قيمت خانه هاي Freehold به ١٤٢٥٠٠٠$ در GTA برسد .

دولت فدرال كنوني در كمپين انتخاباتي خود در يكي از موضوعات مطروحه پيشنهادي در خصوص ممنوعيت ايجاد بازار مزايده كوركورانه ارائه داده بود كه بموجب آن خريداران ميتوانسند از آخرين پيشنهاد خريد مطلع گردند. برخي معتقدند تاكتيك خريد بصورت مزايده ايي بدليل داغ بودن ماركت بوده و نه عامل بوجود آمدن آن، و عامل داغ بودن ماركت را نا متعادل بودن بازار عرضه و تقاضا ي مسكن ميدانند .
براي روشن تر شدن موضوع ، وضعيت خريد و فروش يكي از املاك تورنتو را بطور مختصر بشرح زير توضيح ميدهيم. يك خانه كه بيش از هفتاد شويينگ داشته ، چهار پيشنهاد خريد
دريافت كرده كه سه مورد از آنها در محدوده ٥٠٠٠٠$ با يكديگر اختلاف داشته اند و مورد چهارم يعني خريدار برنده بي اطلاع از آنچه كه در برابر آن قرار گرفته بيش از ١٠٠٠٠٠$ بالاتر از بيشترين رغم، پيشنهاد خريد خود را ارائه داده و برنده اين مزايده شده است.

در ژانويه امسال قيمتهاي فروش بيش از ١١٣٪؜ قيمتهاي ليست شده بوده و اين در حاليست كه در اواخر ٢٠١٦ و اوايل ٢٠١٧ اين ميزان ١١٠٪؜ بوده است.

Ben Robidoux از شركت تحقيقات بازار North Cove Advisor ميگويد كه پايين بودن قيمتهاي درخواستي براي فروش به جهت وارد كردن خريداران به بازار مزايده نشانه ايي أست از بازار داغ مسكن نه علت آن. با اين وجود خيلي ها معتقدند اصلاح اين روش مزايده ميتواند در كاهش سرعت رشد قيمتها بسيار موثر باشد.
يكي از مشاوران املاك در تورنتو گفته است كه او سعي در پيدا نمودن خانه هايي بوده كه نزديك به ارزش واقعي آنها ليست شده اند ولي در انتها وقتي با رغم فروش آنها مواجه شده است باز هم بسيار متعجب گشته .

سوال اين است ، كه آيا اگر خريداران از قيمتهاي پيشنهاي رغباي خود مطلع شوند ، قيمت خريد پايين تري را ارائه خواهند داد؟

برخي از مشاوران املاك ميگويند : “”بعضي از خريداران بدليل اينكه واقعا ملك را دوست دارند به سادگي حاضر به از دست دادن ان نيستند و حاضر به پرداخت مبالغ بيشتري هستند، و مشاوران املاك هم بعنوان نمايندگان فروشنده ها وظيفه محافظت از فروشنده ها را خواهند داشته ، و هرگز بالاترين پيشنهاد دريافتي را براي پيشنهاد كننده برنده افشا نميكنند.””

ولي پاسخ خيلي ها اين است كه اكثر خريداران در اين شرايط احساسي خريد نميكنند و معتقدند كه براي خريداران خود ميبايست دلايل قانع كننده ايي داسته باشند .
واقعيت اين أست كه خريداران از اينگونه مزايده هاي كوركورانه و وجود قيمتهاي درخواستي پايين و نادرست كه به اين رقابت در فروش دامن ميزند خسته شده اند و مشاوران املاك هم از اينكه بطور مدام به خريداران خود متذكر شوند كه شما نميتوانيد از پس خريد خانه مورد علاقه خود كه حتي قيمت درخواستي ان منطبق بر بودجه انهاست براييد ،چون قيمت درج شده به معناي ان نيست كه با اين قيمت فروخته شود، نه تنها بسيار ناراحت اند بلكه اعتماد مشتريان خود را بعضا از دست داده اند.

شما هم بعنوان يكي از اعضاي مشاوران املاك ميتوانيد نظريات خود را به صورت هاي زير براي ما بفرستيد تا در صورت لزوم به سمع و نظر مسولين رسانده شود.

تهيه و تدوين و ترجمه
سرپرست كميته تحريريه انجمن
منابع:
TREB
NORTH COV ADVISORE
Toronto Star