PARTNERS

SPONSORS

RECENT NEWS

1612, 2021

آنچه را كه بايد قبل از خريد پروژه هاي آپارتمانها و خانه ها بدانيم

قرارداد پيش خريد املاك حاوي اطلاعات مهمي است كه مانند حقوق خريدار و حقوق سازنده و مشخصات پروژه ساختماني و واحد مورد معامله كه بايد بدقت مطالعه شود. براي اطمينان از اينكه خريدار متوجه گردد [...]

1005, 2021

روند ماركت املاك در ماه آپريل

يك بار ديگر آتش اشتياق خريداران انواع خانه در تورنتو و در ماه آپريل قيمت متوسط خانه را نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٤٪؜ افزايش داده و با افزايش ٢٧١٠٠٠ دلار قيمت آن [...]

OUR EVENTS

Register for The Event